Pascal Vær

- Vi gjør bygget levende!

Norge har vi mye vær og vi står stadig ovenfor utfordringer med energieffektiv styring av inneklimaet i byggene våre.

Pascal Vær gir en prognosebasert klimastyring for bygg, og er en tjeneste som hjelper til med å effektivisere driften av bygget. PascalVær henter prognoser for værdata fra YR.no inntil 14 dager frem i tid. Data om kommende temperaturer samt værforhold brukes for å forberede bygget på værforholdene som kommer, dette for å unngå «sjokkoppvarming» av bygget når været slår om. Dette er en veldig godt egnet tjeneste til bygg som har snøsmeltanlegg og PascalVær vil kunne melde snøsmeltbehov ved en kombinasjon av nedbør og lav utetemperatur, eller tykk tåke og lav utetemperatur. PascalVær er en tjeneste levert og utviklet av Pascal Automasjon