Avdeling Larvik

- Vi gjør bygget levende!

Våre ansatte

Kan vi le sammen, kan vi jobbe sammen!

Pascal Automasjon startet opp i 2014 i Larvik. I 2021 startet vi en avdeling i Ski – Pascal Automasjon avd Follo AS. Vi har solid og god fagkompetanse og lang erfaring innen byggautomasjon.

Thomas Jacobsen

Daglig leder
+47 919 22 848
thomas.jacobsen@pascal-automasjon.no

Sondre Juul Nilsen

Prosjektleder
+47 932 53 004
sondre.juul.nilsen@pascal-automasjon.no

Leif Tore Stensrød

Prosjektleder
+47 416 51 788
leif.tore.stensrod@pascal-automasjon.no

Egil Strøm

Serviceingeniør
+47 984 89 992
egil.strom@pascal-automasjon.no

Heine
Heine Millinge

Serviceingeniør
+47 458 11 818
heine.millinge@pascal-automasjon.no

Krister
Krister Skare Andersen

Serviceingeniør
+47 411 83 099
krister.skare.andersen@pascal-automasjon.no

Kjetil Eckdahl

Serviceingeniør
+47 480 62 175
kjetil.eckdahl@pascal-automasjon.no

Sebastian
Sebastian Kmiecinski

Lærling

Simen
Simen Vistad Rui

Lærling

Mona
Mona Ottervig

Kontorsjef
+47 995 88 388
mona.ottervig@pascal-automasjon.no

Åse
Åse Strøm

Kontormedarbeider
+47 987 65 432

Maren
Maren Olafsen

Fast vikar