Klima- og miljøpolicy

- Vi gjør bygget levende!

Pascal Automasjon har som mål å være bransjens fremste bidragsyter til grønn omstilling gjennom å levere moderne løsninger til toppsystem for energioptimalisering av bygg.

Vi ønsker å være med å bidra til å redusere klimaavtrykket til bygg- og anleggsbransjen og bidra til et litt bedre miljø gjennom energieffektivisering av bygg og dermed energisparing og utslippskutt. I noen av våre ombyggingsprosjekter har vi spart 40% energi kun ved å bygge om ventilasjonssytemet.

Vi jobber for at våre produkter og tjenester skal ta hensyn til miljøet og stiller krav til at våre leverandører skal være miljøbevisste.

Pascal Automasjon har en positiv miljøprofil og jobber for innovative løsninger som leverandør i byggebransjen.

Vi dyrker trivsel, miljø og utvikling og mener at et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte er avgjørende for å oppnå vår visjon – å være en bidragsyter til grønn omstilling gjennom å levere moderne løsninger for energioptimalisering!