Avdeling Follo

- Vi gjør bygget levende!

Våre ansatte

Kan vi le sammen, kan vi jobbe sammen!

Pascal Automasjon startet opp i 2014 i Larvik. I 2021 startet vi en avdeling i Ski – Pascal Automasjon avd Follo AS. Vi har solid og god fagkompetanse og lang erfaring innen byggautomasjon.

Bård 1
Bård Etland

Daglig leder
+47 992 33 822
bard.etland@pascal-automasjon.no

Veis 1
Veis Habibi

Prosjektleder
+47 960 43 982
veis.habibi@pascal-automasjon.no

Max 1
Maximilian Evenrud

Serviceingeniør
+47 957 81 076
maximilian.evenrud@pascal-automasjon.no

Kristoffer 1
Kristoffer Solli

Prosjektingeniør
+47 906 86 276 kristoffer.solli@pascal-automasjon.no

Bilde Kjersti
Kjersti Opedal

Administrasjon og prosjektmedarbeider
+47 908 07 386
kjersti.opedal@pascal-automasjon.no

Bilde Dag
Dag Etland

Tavlebygger
+47 900 59 435
dag.etland@pascal-automasjon.no

Christian 1
Christian Hansen-Bolstad

Lærling