Pascal Spare

- Vi gjør bygget levende!

Pascal Spare gir bygget en smart energistyring for å redusere og kontrollere strømforbruket.

Pascal Spare er en av tjenestene vi tilbyr i Pascal Portal. Pascal Spare leser og beregner snittprisen for strøm, og vil kunne justere ned og koble ut dersom strømprisen er over 50% av døgnets gjennomsnittspris.
Vi kan blant annet endre settpunkt på temperatur prosentvis etter hvor mye strømprisen er under eller over gjennomsnitt. Maks endring av settpunkt settes som regel til +/- 3°C, i samråd med kundens ønsker.
Pascal Spare gir bygget en smart energistyring som bidrar til å redusere og kontrollere strømforbruk – både økonomisk gunstig og klimavennlig!