EOS – Oppfølgingssystem

- Vi gjør bygget levende!

Aktiv energiledelse for byggeier.

Energioppfølging I næringsbygg er et praktisk hjelpemiddel for byggeiere, driftspersonale og rådgivere. Pascal tilbyr et system for energioppfølging som gjør det enkelt å få oversikt over, og redusere egne kostnader.

Det gir mulighet til en mer aktiv energiledelse for byggeier og er velegnet for å dokumentere energireduksjon og omlegging til lokale og fornybare energikilder.