pascal automasjon logo

Byggautomasjon

Brukerne av næringsbygg stiller stadig høyere krav til komfort og det er et økende fokus på miljø og energiforbruk. Dette har ført til at byggautomasjon blir stadig viktigere, både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.
Byggautomasjon er automasjonsløsninger som får de tekniske fagene til å samarbeide og utgjør systemer til regulering, styring og overvåkning av de tekniske anleggene i et bygg. Disse anleggene kan blant annet styre ventilasjon, lys, varme, kulde og solavskjerming. Byggautomasjon sørger for at forbruk behovsstyres, det gis enkel tilgang til å følge de tekniske systemene og driftskostnadene reduseres.